Admista Zarządzanie

Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami

O nas

Doświadczenie

Administrujemy nieruchomościami o bardzo zróżnicowanym stanie technicznym począwszy od nieruchomości zabytkowych, poprzez stare kamienice do nowych budynków wielomieszkaniowych.

Indywidualne podejście

Aktywnie zarządzamy majątkiem Wspólnoty ulokowanym w nieruchomości podnosząc jej wartość.

Profesjonalizm

Posiadamy licencję zarządców nieruchomości oraz ubezpieczenie OC od prowadzonych czynności związanych z zarządzaniem nieruchomościami.
karta PFRN

Oferta

Nasza oferta skierowana jest zarówno do funkcjonujących już Wspólnot Mieszkaniowych jak i usług dla deweloperów - od dnia wydania pierwszego lokalu do momentu powstania Wspólnoty Mieszkaniowej.

Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które zobowiązują nas do:

 • dopełnienia wszystkich czynności rejestracyjnych Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • prowadzenia rachunku bankowego;
 • systematycznego ubezpieczania nieruchomości wspólnej od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej;
 • zawarcia umów na dostawę mediów i świadczenie usług dla nieruchomości.

Ponadto w zakres czynności wykonywanych w ramach usługi administrowania wchodzą:

 • prowadzenie wykazu właścicieli;
 • prowadzenie księgowości zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów dla Wspólnot nie będących płatnikami podatku VAT;
 • naliczanie i rozliczanie zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną;
 • windykacja należności z tytułu zarządu nieruchomością wspólną bez postępowania sądowego;
 • przygotowanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji państwowej i samorządowej;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty oraz projektów planu gospodarczego;
 • zlecanie usuwania przyczyn i skutków awarii;
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego;
 • koordynacja i nadzór nad przeglądami technicznymi zgodnie z Prawem Budowlanym;
 • przygotowanie planów remontów, konserwacji i inwestycji oraz ich realizacja.

Kontakt

Formularz kontaktowy

Klikając "Wyślij" wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Twojego zapytania.